Fotogalerie z akcí základní školy

 

Představení Pat a Mat

Dne15. listopadu žáci prvních a druhých tříd zhlédli divadelní představení Pat a Mat. Seznámili se s různými řemesly a ještě si v průběhu představení zazpívali písničky z filmových pohádek. Dětem se představení líbilo.

Dopravní soutěž  

Besip České Budějovice pořádá každoročně pro žáky základních škol dopravní soutěž. Ta letošní se konala dne 10. října 2018. Žáci předvedli své znalosti z dopravních předpisů, první pomoci a umění jízdy na kole. Zde děti prošly jízdou zručnosti s překážkami a jízdou podle pravidel silničního provozu.

Poznávání sumatry

Dne 5. 10. navštívila žáky IX. třídy Aneta Toncarová, aby sdělila nejen své vlastní zážitky z několikaměsíčního pobytu na Sumatře, ale především vysvětlila důležitost pralesů pro klima celé planety a nutnost ochrany jejich vegetace a živočichů tam žijících.

Výprava za poznáním 2018

Dne 21. září 2018 se první třídy vydaly na Výpravu za poznáním. Počasí nám přálo, a tak děti mohly plnit úkoly, které jim na cestě do Třebína zanechal pohádkový skřítek. Na konci cesty zanechal skřítek poklad, o který se žáci podělili. Výprava se dětem líbila a užily si ji. Na závěr cesty zbyl i čas na hry.

 

1. světová válka a vznik Československa

Celoroční projekt ke 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku samostatného Československa vyvrcholil v rámci hodin dějepisu 12. 6. prezentací nejdůležitějších událostí a informací v podání žáků IX. B, která byla určena pro žáky od 4. – 8. ročníku.

Závěrečný koncert Rolniček

V pondělí 18. 6. 2018 proběhl v KD Dubné tradiční závěrečný koncert školního pěveckého souboru Rolničky.

 

Festival pěveckých sborů

Dne 18. května 2018 se na naší škole uskutečnil první ročník Přehlídky dětských pěveckých sborů. Přijely k nám sbory ze Čkyně, Plzně a Volyně. Každý sbor měl své vlastní vystoupení a na závěr zazpívaly všichni společně písně K Budějicům cesta a Na rozloučení. 

 

Den dětí 2018

Na Den dětí si naši deváťáci připravili pro mladší spolužáky řadu soutěží. Největší zájem byl tradičně o střelbu ze vzduchovek.

 

Návštěva hvězdárny a planetária

Ve dnech 16. a 17. května navštívili žáci 3.A a 3.B Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Žáci si zopakovali učivo o vesmíru, sluneční soustavě, planetách a zároveň se dozvěděli i spoustu nových informací.

 

Odznak všestrannosti

Po postupu z okresního kola v soutěži Odznak všestrannosti  se naši žáci Marek Dolejší a Šimon Havner zúčastnili i krajského kola v Táboře. Po šesti disciplínách Marek skončil ve svém ročníku na krásném 3. místě.

 

Zájezd do Francie 2018

Ve dnech 2. – 6. května se žáci 6., 7., 8., a 9. ročníku zúčastnili studijně-poznávacího zájezdu do Francie.

 

Den učitelů

V naší škole si každoročně na Den učitelů  žáci 9. tříd a učitelé  vyměňují své role.  Učitelé se usadí do lavic a  deváťáci učí.

 

Návštěva Viscofanu

19. 4. žáci 8. ročníku v rámci volby povolání navštívili firmu Viscofan, kde se seznámili s výrobou uzenářských střívek.

 

Zápis prvňáčků do základní školy

13. a 14. 4. 2018 proběhl zápis prvňáčků do základní školy.

 

Plavecký výcvik 2017-2018

Fotografie z poslední lekce plaveckého výcviku ve školním roce 2017-2018. 

 

Školní turnaj ve florbale

Pro druhý stupeň + páté třídy byl upořádán ve škole turnaj ve florbale. Celkem se zapojilo 50 dětí, včetně dívek.

  Jihočeský pětiboj – odznak všestrannosti

V Českých Budějovicích proběhl dne 10. 4. jihočeský pětiboj všestrannosti.

 

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek 2018

Dne 9. 4. 2018 se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Českých Budějovicích.

 

Noc s Andersenem 2018

Tradiční Noc s Andersenem se uskutečnila 6. 4. opět ve spolupráci s dubenskou knihovnou.

 

Benefiční povídání Troška Trošky

5. 4. 2018 uspořádal Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné benefiční povídání s panem Zdeňkem Troškou a speciálním hostem, nevidomým zpěvákem Radkem Žaludem. 

 

Beseda s kronikářem

27. 3. se žáci 8. tř. a IX. B setkali s bývalým kronikářem obce Dubné panem Novotným a současnou kronikářkou Petrou Hronkovou

 

Vystoupení Rolničky na velikonočním jarmarku v Lipí

25. 3. 2018 vystoupila Rolnička v Lipí u příležitosti místního velikonočnho jarmarku.

 

Futsalová liga

Pravidelně se snažíme o účast v této soutěži, kde jsme zpravidla jedinou malou vesnickou školou, která bojuje s velkými školami. Tento ročník tomu nebylo jinak. 21. 2. se v Týně nad Vltavou uskutečnil tento turnaj, kde kluci po krásných bojích a předvedeném výkonu obsadili krásné 3. místo.

Školní ples 2018

Ohlédnutí za školním plesem 2018 v KD Dubné.

 

Beseda v knihovně

Dne 20.3. se žáci 6. ročníku zúčastnili besedy s restaurátorkou knih, kde se dozvěděli zajímané informace o knihařství. 

Lyžařský kurz 2018

Skupina historického šermu Pernštejni - Staré pověsti české

 

Návštěva gymnázia J.V. Jirsíka

19.12. si žáci 9.B zpestřili výuku německého jazyka na Gymnáziu J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Své jazykové znalosti na téma Vánoce si ověřili pomocí kvízů, rozhovorů nebo výrobou vánočního přání.

  Beseda s Veronikou Pospíšilovou

Beseda s PhDr. Veronikou Pospíšilovou, která jako dobrovolnice postavila v Kambodži školu pro místní děti a zajišťuje její provoz. O Kambodži, těžkém životě místních venkovských lidí a životním příběhu autorky. 

Vánoční koncerty Rolničky

Vánoční ohlédnutí za koncerty Rolničky ve Kvítkovicích, Lipí a Branišově 

 

Výlet do budoucnosti

15. 12. se žáci 9. ročníku a několik žáků z 8. a 7. ročníku vypravili do budoucnosti, tedy přesněji do Muzea budoucnosti v rakouském Linzi.

 

Vystoupení Rolničky ve vazební věznici

14.12. vystoupila Ronička u příležitosti slavnostního předávání ocenění pracovníkům vězeňské služby ČR ve vazební věznici v Českých Budjěovicích.

 

Jarmark 2017

V úterý 12. 12. 2017 proběhl tradiční vánoční jarmark základní školy, na kterém žáci prodávali své výrobky. 

Mikulášské slavnosti 2017

4. 12. 2017 v ZŠ

 

Návštěva muzea

30.11. navštívili žáci 6.A a 6.B Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, kde si pro ně pracovníci muzea připravili dva programy: Život v době kamenné a Letem včelím světem.

Halloween 2017

Oslava Halloweenu spojená s přenocováním ve škole.

 

Legionáři na Vítkově

16. 11. navštívili žáci IX. B Národní památník na Vítkově v Praze. V rámci našeho výukového projektu 1. světová válka se zúčastnili programu Legionáři a vznik Československa.

Návštěva rozhlasu a muzea v Českých Budějovicích

12. 10. vyrazili deváťáci do Českých Budějovic, kde navštívili Český rozhlas a Jihočeské muzeum.

 

Bubny Afriky

27. září nás navštívila hudební skupina  Mbunda  Afrika- Bubny  Afriky. Žáci si nejen poslechli, ale i zazpívali  africké  písně a zapojili se do afrických rytmů a tanců.  Někteří  si troufli i na hru na bubny.

Okresní kolo v přespolním běhu 2017

V  Českých Budějovicích  se dne 26. 9. konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev. Naše škola vyslala na tento závod tým starších žáků. Náš tým skončil na skvělém druhém místě.

 

Vítání nových prvňáčků 2017/2018

V pondělí 4. září 2017 se škola otevřela pro nové prvňáčky ZŠ Dubné a v důležitém kroku je přišel podpořit i řežisér Zdeněk Troška. Přejeme novým žáčkům pohodový start do nové životní etapy a hodně úspěchů ve školních lavicích i v životě.

  Přenocování ve škole

Žáci a učitelé ZŠ Dubné mají školu rádi tak, že v ní i sp. Fotografie z přenocování ve škole na konci školního roku 2016-2017.

  Závěrečný koncert Rolničky ve školním roce 2016-2017

Fotografie z závěrečného koncertu školního pěveckého sboru Rolnička pro školní rok 2016-2017 v KD Dubné.

 

Soustředění Rolničky 2017

Fotografie z tradičního soustředění dětského pěveckého sboru Rolnička při ZŠ Dubné v Zálesí. 

 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 2016/2017

V sobotu 24. 6. 2017 proběhl v KD Dubné první ročník slavnostního rozloučení s deváťáky. Při této příležitosti byli současně přivítáni budoucí prvňáčci.

Projekt Mravenci - II. B

Žáci 2.B třídy pracovali celý školní rok na projektu Mravenci.

Výlet žáků IX. ročníku do Poslanecké sněmovny a do Lidic

Výlet do Techmánie

Výlet žáků VI. ročníku do Techmánie v Plzni.

 

Jihočeský pětiboj všestrannosti – okresní kolo

V Českých Budějovicích proběhlo dne 15. 5. okresní kolo Jihočeského pětiboje všestrannosti. ( trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo,  driblink/běh na 1000m)

Celkem se tohoto pětiboje zúčastnilo 10 škol.  Jako družstvo jsme celkově obsadili 8. místo.

Do krajského kola, které se konalo 22. 5. v Táboře  postoupil Šimon Havner, který ve své kategorii z celkového počtu 19 závodníků obsadil po velmi kvalitních výkonech krásné 4. místo.

Přehlídka pěveckých souborů 2017

Fotografie z přehlídky pěveckých souborů ve Čkyni.

 

Okresní kolo ve vybíjené

Sportovní akcí v měsíci dubnu bylo okresní kolo ve vybíjené pro žáky pátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

 A - otevřená (družstvo tvoří chlapci a můžou je doplnit i dívky)

 B - dívčí (pouze dívky)

Naše škola vyslala do tohoto kola družstvo v kategorii A. Vzhledem k počtu přihlášených účastníků byly týmy této kategorie nalosovány do dvou skupin, kde se hrál systém každý s každým...

 

Poznávací zájezd do Anglie 2017

Fotografie z poznávacího zájezdu do Anglie, který se uskutečnil v květnu 2017.

 

 

Zápis budoucích prvňáčků 2017

Pár fotografií ze zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2017-2018, který se uskutečnil ve dnech 7. a 8. dubna 2017.

  Ukliďme Česko 2017

Naši žáci se tradičně zapojují do akce Ukliďme Česko. V letošním roce vyrazili uklidit DUbné a okolí 7. dubna. Ačkoliv reakce žáků a jejich rodičů bývají někdy rozporuplné, výchovné působění této akce je jistě veliké. 

  Závěrečná lekce plavání ve školním roce 2016-2017

Fotografie ze závěrečné lekce plavání žáků ZŠ Dubné ve školním roce 2016-2017

 

Noc s Andersenem 2017

31. března 2017 proběhla tradiční Noc s Andersenem. Na programu byl podvečer plný soutěží, táborák, pohádková stezka odvahy a noc strávená posloucháním pohádek.

 

Rolnička v Alzheimercentru

15. března 2017 zazpíval školní pěvecký sbor pro klienty českobudějovického Alzheimercentra. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a smysluplnou aktivitu pro nemocné spoluobčany. 

Lyžařský kurz 2017

Fotografie z lyžařského výcvikového kurzu žáků VII. ročníku.

 

Školní ples 2017

V pátek 3. 2. 2017 proběhl v sále kulturního domu v Dubném tradiční ples naší školy. Letošní ročník byl rekordní počtem návštěvníků. Všichni přítomní se za doprovodu kapely Crash bavili dlouho do noci a mnozí si odnesli hodnotné ceny z tomboly, která byla letos obzvláště bohatá. Děkujeme všem přítomným za účast, děkujeme všem, kteří přispěli cenami do tomboly a děkujeme pracovníkům školy, kteří se na přípravě plesu podíleli. V neposlední řadě patří poděkování našim žákům, kteří se podíleli na zpestření programu v podobě předtančení.

 

Recitační soutěž 2017

Dne 9. ledna 2017 proběhla na naší škole recitační soutěž. Hana Tušlová z 8. A bude naši školu reprezentovat v Okresním kole mladých recitátorů.

 

Plavání 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 opět probíhá tradiční výuka plavání. Děti si hravou výuku plavání pod vedením zkušených lektorek moc užívají a učitelé oceňují znatelné pokroky.

 

II. B dovádí na sněhu

Konečně nám napadl sníh, a tak žáci II.B vyrazili při hodině tělocviku dovádět na sněhu. I když bylo chladno, děti si hry užily.

 

Jihočeský pětiboj všestrannosti

V Českých Budějovicích proběhl dne 13. 12. jihočeský pětiboj všestrannosti, ve kterém se Ondra Nový umístil na 1. místě v soutěži jednotlivců a stal se tak ve své kategorii vítězem tohoto pětiboje.

 

Vánoční jarmark

Dne 14. 12. se na naší škole uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Žáci prodávali návštěvníkům výrobky, na kterých pracovali už od listopadu. Výtěžek z prodaného zboží zůstává dětem, které rozhodují o jeho využití.

 

Rolnička na přemiéře Anděla páně II

Našemu pěveckému sboru Rolnička se dostalo veliké pocty, když byla požádána o vystoupení na předpremiéře a přemiéře nové pohádky Anděl páně II v českobudějovickém kině Cinestar. Jsme na vás hrdí! :)

Mikulášská nadílka 

Fotografie z Mikulášské nadílky, kterou pro žáky naší ZŠ připravili letošní deváťáci.

 

Beseda s válečnou reportérkou Markétou Kutilovou

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 navštívila naší základní školu válečná reportérka, humanitární pracovnice a spoluautorka knihy Islámskému státu na dostřel, Markéta Kutilová, které pro žáky II. stupěn připravila velmi poutavou a cennou besedu o dění v Sýrii, boji proti Islámskému státu pohledem přímého účastníka a o příčinách uprchlické krize. 

Florbalový turnaj žáků I. stupně "O pohár ZŠ"

Dne 15. 11.  se konal florbalový turnaj pro I. stupeň „ O POHÁR ZŠ “, který se konal v Českých Budějovicích. Ze šesti družstev se naše škola umístila na krásném  druhém místě. Děkuji chlapcům za pěkný, bojovný výkon.

 

Exkurze na SŠ ve Velenicích

Žáci 8. a 9. třídy byli  15. 11. pozváni na exkurzi do střední školy v Českých Velenicích. Zde se dozvěděli důležité informace o maturitních i nematuritních oborech  a uplatnění po studiu. Ve skupinkách si vyzkoušeli různé činnosti, která tato škola pro ně připravila ( práce ve výhni s kovadlinou, Pasco, 3D, měření laserovým teploměrem).

 

Pečení perníčků ve II. B

Dne 29. 11. 2016 žáci II. B pekli perníčky, které budou nabízet na vánočním jarmarku a jako dárky na vánočním koncertu pěveckého sboru Rolničky v Čakově.

 

Návštěva ZOO Dvorec

Dne 22. listopadu nás navštívili pracovníci ZOO Dvorec u Borovan. Představili nám méně známé živočichy, které úspěšně chovají ve své ZOO.

Exkurze do Temelína

4. října se uskutečnila již tradiční exkurze žáků 8. třídy do informačního centra JETE. Otázky štěpení jádra, princip fungování jaderné elektrárny, alternativní zdroje energie byly hlavními tématy našeho programu. Již tradičně velký úspěch sklidila mlžná komora a model reaktoru.

Návštěva chemické laboratoře

30. září navštívili naši žáci chemickou laboratoř v Českých Budějovicích. Zde si vyzkoušeli práci v digestoři, zacházení s mikropipetou a seznámili se se zásadami bezpečnosti při provádění pokusů.
 

Coca Cola Cup 2016

 4. 10. 2016 proběhl v Hluboké nad Vltavou tradiční turnaj v kopané Coca Cola Cup. Naši žáci pod vedením pana učitele Petráně obsadili velmi dobré 2. místo. 

 

Projekt IV. B - Vnímání

Dne 15.9.2016 vyrazila IV.B do Galerie současného umění a architektury v Českých Budějovicích, kde se žáci seznámili s autorem díla "Vnímání", panem Šépkou.

 

Beseda s Arnoštem Petráčkem

Ve čtvrtek 5. 10. se do naší školy na chvíli vrátil někdejší absolvent a čerstvý držitel zlaté medaile z paralympiáry v Riu de Janeiru Arnošt Petráček. Byla to pro naše žáky vzácná příležitost setkat se se vzácnou osobností. Děkujeme Arnoštovi za jeho čas a velmi poutavou besedu.

 

Okresní kolo přespolního běhu

Dne 29. 9. se žáci naší školy účastnili okresního kola přespolního běhu. I když umístění nebylo takové, jaké bychom si představovali, drželi jsme se slavného hesla Pierra de Coubertina: "Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře."

Jeden den v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 29. 9. využili žáci VII. třídy cesty do Českých Budějovic a absolvovali několik akcí dohromady. Nejprve v rámci mediální výchovy navštívili Hitrádio Faktor a Český rozhlas, ve zbylém čase se pak žáci přesunuli do Jihočeského muzea, kde pro ně pracovíci muzea připravili program Po stopách pravěku.

 

Vikingové

 

Cesta za pokladem 2016

V pondělí dne 12. 9. se  třídy  2.A a 2.B  již  tradičně vydaly na Cestu za pokladem. Součástí cesty byla šipkovaná a plnění úkolů nejen naučných, ale i z oblasti hudební a sportovní. 

Slavnostní přijímání prvňáčků

Dne 1. 9. 2016 jsme slavnostně přivítali v naší škole 38 nových prvňáčků. Ať se jim daří!

Projekt Antika - studnice poznání 2016

Antika – studnice poznání, tak znělo letošní téma projektu v Základní škole v Dubném. S tímto starověkým tématem se děti potýkaly několik týdnů, studovaly historii, architekturu, literární díla, mytologii a slavné osoby, které ovlivnily život nás všech. Žáci druhého stupně zpracovali prezentace a na dva dny se z nich stali spartští bojovníci, významní matematici, řečtí bohové. Děti z prvního stupně se pak proměnily v diváky sledující souboje gladiátorů, úryvky z řeckých bájí a pověstí, povídání o bozích a tajemných bytostech.

Fyzika u Samsona 2016

Základní škola Dubné byla partnerem a spoluorganizátorem populárně-naučné akce Fyzika u Samsona, která se konala dne 1. 6. 2016 na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Žáci základních a středních škol při této akci poznávali fyziku a techniku zábavnou formou.

 

Soutěž Mladí záchranáři v akci 2016

Ve finálovém kole soutěže "Mladým záchranářem v akci" skončili naši žáci, členové SDH Křenovice, na 5.místě. Děti se v rámci soutěže staly součástí fiktivního zásahu hasičů, kde si prošli celým procesem práce hasiče, od nahlášení požáru na operačním středisku až po uhašení požáru a vyšetřování jeho příčiny. Plnily spoustu vědomostních úkolů, kde měly použít vše, co se naučily při zpracování úkolů prvního kola. Naši žáci zvládli dobře především pohybové disciplíny. Nakonec si hasiči připravili pro všechny ukázku hašení hořícího auta "Kobrou". Zajímavá zkušenost, příští rok se žáci jistě zapojí znovu.

 

Pohár rozhlasu 2016

Dne 10. 5. 2016 se uskutečnily v Českých Budějovicích atletické závody -  Pohár rozhlasu. V kategorii mladších žáků se naše družstvo umístilo na 16. místě. Tým mladších žákyň se umístil na 18. místě.  Hezký výkon podal ve skoku vysokém L. Bílý (142 cm) a ve skoku dalekém M. Bodnárik (433 cm).

 

Úspěchy našich žáků mimo školu - hasičská soutěž 2016

8. 4. 2016 se žáci naší školy za SDH Křenovice pod vedením paní Trinklové zúčastnili hasičské a soutěži v Ledenicích, kde probíhal štafetový běh na 60 metrů s překážkami - přebor jednotlivců. Za mladší žáky soutěžil Miroslav Mádl a ve dvou pokusech si vybojoval nádherné 2. místo.

Okresní kolo dopravní soutěže 2016

4. května 2016 se naši žáci zúčastnili okresního kola dopravní soutěže, které proběhlo v areálu BESIP v Českých Budějovicích.

Soutěž školních novin a časopisů - předávání cen 2016 

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v zasedací místnosti krajského zastupitelstva na Krajském úřadě v Českých Budějovicích vyhlášení výsledků 6. ročníku Jihočeského kraje soutěže školních novin a časopisů. Náš školní časopis Kebule získal čestné uznání za pestrost obsahu a rozhovory.

Den Země 2016

Fotografie ze soutěží u příležitosti oslavy Dne Země - 25. 4. 2016.

 

Okresní kolo ve vybíjené 2016

Naše škola vyslala do tohoto kola dvě družstva zastoupená v obou kategoriích. Ve smíšené skupině se chlapcům tolik nedařilo a přestože  se kluci snažili a zlepšovali se, celkově obsadili ve skupině pro dvou porážkách a jedné remíze poslední místo. V dívčí kategorii byla situace opačná. Po pomalejším začátku se dívky rozehrály a všechny zápasy ve skupině vyhrály. V dalších bojích se na konec po bojovných  výkonech ocitly na krásném druhém místě.

 

Ukliďme Česko 2016

V pondělí 25. 4. 2016 žáci naší základní školy v rámci celorepublikové akce Ukliďme si Česko, uklízeli Dubné.

Exkurze do Terezína 2016

V pátek 15. 4. 2016 si žáci osmého a devátého ročníku Zákaldní školy Dubné připomněli tragickou historii při exkurzi do koncentračního tábora Terezín.

 

Halový pětiboj všestrannosti 2016

Na ZŠ Kubatova proběhlo dne 14. 4. okresní kolo halového pětiboje všestrannosti, který je součástí Olympijského víceboje. Celkem se do tohoto okresního kola přihlásilo 10 škol. Dohromady 160 dětí bojovalo o postup do krajského kola, které se uskuteční také v Českých Budějovicích.

Naši žáci každoročně tento pětiboj absolvují a někteří dosahují ve svých kategoriích i hezkých umístění.

Noc s Andersenem 2016

I naše škola se letos opět připojila k celorepublikové akci Noc s Andersenem. Zúčastnili se jí vybraní žáci z prvního stupně. Z prezentace Štěpánky Tušlové se dozvěděli něco o Hansi Christianu Andersenovi, navštívili dubenskou knihovnu, kde se jim o program postarali manželé Bílí, pak je ve škole čekaly soutěže, které pro své mladší spolužáky připravili žáci ze sedmé třídy. Večer završila pohádková stezka odvahy a čtení na dobrou noc. 

Školní pěvecká soutěž 2016

Dne 15. 3. 2016 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže našich talentovaných zpěvaček - v různých kategoriích soutěžily mladé začínající pěvecké hvězdy i ostřílené stílice pěveckých soutěží.

Preventivní program Policie ČR - drogy a návykové látky s ukázkou práce služebních psů

Dne 16. 3. 2016 se pro žáky druhého stupně základní školy uskutečnil preventivní program Policie ČR věnovaný drogám a návykovým látkám. Součástí programu byla i ukázka psích šampiónů ve vyhledávání drog.

 

Lyžařský kurz 2016

Ve dnech 14. - 19. 2. 2016 se v šumavském Skyareálu Kramolín na Lipně konal pravidelný lyžařský vycvikový kurz žáků sedmého ročníku základní školy. 

Exkurze do infocentra JE Temelín

Dne 29. 2. 2016 navštívili žáci osmého a devátého ročníku infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. Tato exkurze byla pro žáky zařazena v rámci výuky fyziky.

Archiv fotografií základní školy - odkaz na starý web školy