Nabídka kroužků v mateřské škole ve školním roce 2017/2018

Nabídka kroužků v mateřské škole je z organizačních důvodů omezena, po zkušenostech z loňských let jsme od letošního školního roku končili spolupráci s externími poskytovateli.

 

Bezplatný kroužek němčiny v mateřské škole

Naše školka se zapojila do projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu. V rámci tohoto projektu otevíráme od tohoto školního roku kroužek němčiny, který je pro naše děti zdarma.

Výuka probíhá hravou a pro děti atraktivní formou, výuku vedou vyškolené lektorky a lektoři. Součástí projektu je i navázání kontaktů s vybranou bavorskou školkou a v rámci výuky dojde k setkání dětí z obou zemí. 

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU