Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

název kroužku vedoucí termín
Angličtina hrou pro 1. a 2. třídy  Benešová  úterý 12.40 - 13.25 
Angličtina hrou pro 1. a 2. třídy Benešová čtvrtek 12.30 - 13.15
Angličtina pro 3. - 4. třídu Viková úterý 12.30 - 13.15
Keramický kroužek začátečníci- 2.třídy Melmerová pondělí 11.30 - 12.30
Keramický kroužek pokroč. 3.- 4. tř. Melmerová středa 12.30 - 13.30
Klávesy Zemanová úterý, čtvrtek 12.20, středa 12.00
Tanec Müllerová pátek 14.00 - 17.30
Logopedická péče - 1. ročníky Kučerová pondělí 12.00
Florbal  (5. -9. tř) Petráň pondělí 13.30 - 14.30 
Volejbal - dívky (5. -9. tř) Petráň pondělí 14.30 - 15.30 
Sportovní hry - dívky (2. - 4. tř.) Petráň úterý 14.30 - 15.30
Sportovní hry - chlapci (2. -4. tř.) Petráň pátek 13.00 - 14.00
Šachový kroužek pro 3. - 9. tř. Štěpánek pátek 13.10 - 13.55
Matematický kroužek pro 2. st. Štěpánek bude upřesněno
Kroužek řešitelů (5. ročník) Stinglová sudé pondělí 12.30 - 13.15
Angličtina 2 (Movers) Siegelbauerová pátek 12.30 - 13.15
Chemicko-přírodovědný kroužek I - pro 2. stupeň Holá pondělí 12.45 - 13.30
Chemicko-přírodovědný kroužek II - pro 1. stupeň Holá středa 13.00 - 13.45
Německý jazyk pro 9. tř. Hesová bude upřesněno (1 x za 14 dní)
Krav Maga Kabourek pondělí 16.30 - 17.15
Německý jazyk pro 7.třídu Strašíková  čtvrtek 12.10 - 12.40
Sborový zpěv pro 1. stupeň Placková pondělí 12.30 - 13.15
Sborový zpěv pro 2. stupeň Placková středa, pátek 13.00 - 14.00
Náboženství Doležalová středa 12.10 - 12.55
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9.r. Doležalová úterý, čtvrtek 12.10 - 12.40
Basketbal Jedlička úterý 15.30 - 16.30 (začátek 1. 9. 2018)