Informace

k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu

pátek 13. 4. 2018 - 13.00 - 17.00

sobota 14. 4. 2018 - 9.00 - 11.00

 

>> Elektronická přihláška k zápisu <<

 

S sebou rodič přinese:

  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny