Aktuální informace

 

 

 

 

O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 340 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy je v současné době připravována přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření k zajištění bezpečnosti v průběhu stavby ve školním roce 2017-2018

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků v průběhu roku byla zavedena dvě hlavní bezpečnostní opatření, aby bylo co nejvíce zamezeno kontaktu žáků se staveništěm.

 • Vchod do základní školy u školní jídelny bude v tomto školním roce trvale uzavřen, využívat se bude pouze hlavní vchod.
 • Budova školy bude pro všechny žáky otevřena denně od 6.30.
 • Parkování v horní části areálu – u jídelny – nebude v průběhu školního roku možné.
 • Dny ředitelského volna nejsou dopředu určeny, budou vyhlášeny operativně dle aktuálního harmonogramu prací tak, aby bylo možné provádět některé kritické pracovní operace v nepřítomnosti žáků a učitelů. 
 

Organizace školního roku 2017-2018

Začátek vyučování  4. září 2017
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2017
Vánoční prázdniny 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018
Začátek vyučování v roce 2017 3. ledna 2018
Ukončení prvního pololetí 2017/2018 31. ledna 2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 12. března až 18. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. - 30. března 2018
Hlavní prázdniny 2. července 2018 až 31. srpna 2018
Začátek školního vyučování ve školním roce 2018/2019 3. září 2018
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 29. ledna 2018
2. pololetí 25. června 2018
   
Dny ředitelského volna ve školním roce 2017/2018 budou dny ředitelského volna z důvodu probíhající přístavby ZŠ vyhlášeny operativně dle harmonogramu prací. 
   
Rodičovské schůzky  
1. pololetí pondělí 8. 1. 2018 – 16.00 – 18.00
2. pololetí pondělí 28. 5. 2018 – 16.00 – 18.00

Mimo tyto termíny je možné navštívit školu kdykoliv po předchozí domluvě, v průběhu roku mohou být organizovány individuální pohovory s rodiči, případně další organizační třídní schůzky v případě potřeby. 

Zápis do prvních tříd 13. – 14. dubna 2018
   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
30. března 2018 Velký pátek
2. dubna 2018 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
  Aprobace Kontakt    

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

F, ČSP

reditel@zsdubne.cz

 725 964 474  

zástupce ředitle:

Mgr. Helena Tlapáková

M, P

helena.tlapakova@zsdubne.cz

702 002 045  
Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
I. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

Koordinátor ŠVP pro I. stupeň
II. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
III. A Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

 
III. B Mgr. Lenka Melmerová 1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

 
IV. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
IV. B Mgr. Vladislava Pokorná 1. stupeň

vladislava.pokorna@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
V. A Mgr. Renáta Tušlová 1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

 
V. B Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
VI. A Mgr. Stanislava Holá P - CH - VKZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor EVVO
VI. B Mgr. Jana Siegelbauerová ČJ - AJ - VV

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
VII. Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
VIII 

Mgr. Magda Palkovičová

ČJ - NJ

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Koordinátor ŠVP pro II. stupeň
IX. A Mgr. Hanuš Petráň TV

hanus.petran@zsdubne.cz

 
IX.B Mgr. Robert Štěpánek Př – CH – VZ

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Hana Doležalová  Čj - náboženství

hana.dolezalova@zsdubne.cz

preventista sociálně patologických jevů
Mgr. Radka Hesová NJ, latina, 1. stupeň

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.srogoncikova@zsdubne.cz

 
Mgr. Petra Strašíková Nj – D

petra.strasikova@zsdubne.cz

 
   

 

asistent pedagoga
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Vladislava Pokorná

 • E-mail: vladislava.pokorna@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 14:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd
  • poskytuje kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.doležalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: František Pecka, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz