Aktuální informace

 

O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 340 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která bude uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2018-2019

 

 

 • Vchod do základní školy u školní jídelny je určen pouze pro žáky prvního stupně mimo žáků druhého ročníku, kteří mají třídu umístěnou v budově ŠD.
 • Budova školy bude pro všechny žáky otevřena denně od 7:05.
 • Parkování v horní části areálu – u jídelny – nebude zatím možné.
 • Dny ředitelského volna: 3. a 4. ledna 2019;  2. a 3. května 2019
 

Organizace školního roku 2018-2019

Začátek vyučování  pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019
Začátek vyučování v roce 2019 pondělí 7. ledna 2019
Ukončení prvního pololetí 2018/2019 čtvrtek 31. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 4. února až neděle 10. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. - 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. června 2019 až neděle 1. září 2019
Začátek školního vyučování ve školním roce 2019/2020 ponděllí 2. září 2019
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 28. ledna 2019
2. pololetí 24. června 2019
   
Dny ředitelského volna

3. a 4. ledna 2019

2. a 3. května 2019

   
Rodičovské schůzky  
1. pololetí pondělí 7. 1. 2019 – 16.00 – 18.00
2. pololetí pondělí 27. 5. 2019 – 16.00 – 18.00

Mimo tyto termíny je možné navštívit školu kdykoliv po předchozí domluvě, v průběhu roku mohou být organizovány individuální pohovory s rodiči, případně další organizační třídní schůzky v případě potřeby. 

Zápis do prvních tříd

11. - 12. 4. 2019; 13.00 - 17.00 

(od 1. 3. bude na webu školy k dispozici elektronický formulář přihlášky k zápisu)

   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
19. dubna 2019 Velký pátek
22. dubna 2019 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

 
I. B Mgr. Vladislava Pokorná  1. stupeň

vladislava.pokorna@zsdubne.cz

 
I. C Mgr. Renáta Tušlová  1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
II. A Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
III. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

Koordinátor ŠVP pro I. stupeň
III. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
IV. A Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

 
IV. B Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
V. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
V. B Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
VI. A Mgr. Hana Doležalová Čj 

hana.dolezalova@zsdubne.cz

Preventista sociálně patologických jevů
VI. B Mgr. Robert Štěpánek Př – Ch – Vz

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
VII. A Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor EVVO
VII. B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
VIII. Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
IX.

Mgr. Magda Palkovičová

Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Koordinátor ŠVP pro II. stupeň

Profesní poradce

Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Radka Hesová Nj, latina, 1. stupeň

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.srogoncikova@zsdubne.cz

 
Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
Mgr. Petra Strašíková Nj – D

petra.strasikova@zsdubne.cz

 
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Renáta Tušlová

 • E-mail: renata.tuslova@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

 

 

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: František Pecka, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz