2022-10-20 Český rozhlas a Hitrádio Faktor

Žáci 9.B navštívili studia Českého rozhlasu a Hitrádia Faktor v Českých Budějovicích.