2022-11-24 6.A V JIHOČESKÉM MUZEU

Ve čtvrtek 24.11.2022 žáci třídy 6.A navštívili Jihočeské muzeum, kde byl pro ně připraven program: Život v době kamenné, lovci a sběrači.