Projekt Antika - studnice poznání 2016

Antika – studnice poznání, tak znělo letošní téma projektu v Základní škole v Dubném. S tímto starověkým tématem se děti potýkaly několik týdnů, studovaly historii, architekturu, literární díla, mytologii a slavné osoby, které ovlivnily život nás všech. Žáci druhého stupně zpracovali prezentace a na dva dny se z nich stali spartští bojovníci, významní matematici, řečtí bohové. Děti z prvního stupně se pak proměnily v diváky sledující souboje gladiátorů, úryvky z řeckých bájí a pověstí, povídání o bozích a tajemných bytostech. Projektová výuka znamená zábavnou formou zpracovat dané téma a získané znalosti a dovednosti pak uplatnit v praktickém životě. A právě k tomuto cíli se snaží učitelé v dubenské škole žáky už několik let směrovat. Tímto způsobem získávají děti sociální dovednosti, jsou vychovávány k toleranci, empatii a k týmové práci. Učení se tak stává hrou.