Beseda v knihovně

Dne 20.3. se žáci 6. ročníku zúčastnili besedy s restaurátorkou knih, kde se dozvěděli zajímané informace o knihařství.