Bubny Afriky

27. září nás navštívila hudební skupina  Mbunda  Afrika- Bubny  Afriky. Žáci si nejen poslechli, ale i zazpívali  africké  písně a zapojili se do afrických rytmů a tanců.  Někteří  si troufli i na hru na bubny.

Dozvěděli se i o životě  v Africe a mohli srovnat s životem u nás. Nechybělo ani společné focení. Dětem se představení  líbilo.