Návštěva chemické laboratoře

30. září navštívili naši žáci chemickou laboratoř v Českých Budějovicích. Zde si vyzkoušeli práci v digestoři, zacházení s mikropipetou a seznámili se se zásadami bezpečnosti při provádění pokusů.