Den matek 2021 v MŠ

Děti navštěvující třídu Sluníček nacvičily krátkou besídku ke dni matek.

Část 1

Část 2