Den učitelů 

V naší škole si každoročně na Den učitelů  žáci 9. tříd a učitelé  vyměňují své role.  Učitelé se usadí do lavic a  deváťáci učí.
Mnozí z nich získávají alespoň představu o tom, jak je důležité být na vyučování řádně připraven a jak bývá někdy těžké zapojit všechny žáky do práce.