Důležité dokumenty

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

Rozpočet nákladů a výnosů

 

Věcný záměr rozvoje vzdělávání v obci Dubné 2016 - 2026

Koncepce rozvoje školy 2019 – 2025