Důležité dokumenty


Výsledky testování matematické a čtenářské gramotnosti žáků V. a IX. ročníku ZŠ Dubné 2018 - 2019

Na jaře 2019 jsme pátý a devátý ročník ZŠ zapojili do celonárodního srovnávacího testování žáků základních škol a víceletých gymnázií v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Výsledky našich žáků (především V.A a IX.) jsou velmi uspokojivé :) 

Děkujeme učitelům za skvělou přípravu a žákům za svědomitý přístup k testování!

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost


Výsledná zpráva ankety - vytíženost žák v době uzavření školy z důvodu šíření koronavirové infekce

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s riziky - pro ZŠ i MŠ


 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

Rozpočet nákladů a výnosů

 

Věcný záměr rozvoje vzdělávání v obci Dubné 2016 - 2026

Koncepce rozvoje školy 2019 – 2025