Dopravně sportovní odpoledne v mateřské škole

V sobotu 20. 5. 2017 proběhlo v areálu školy pro rodiče s dětmi dopravně-sportovní odpoledne. Děti za pomoci rodičů plnily pestré úkoly a upevňovaly své znalosti pravide bezpečnosti na silnicích a první pomoci. Kromě řady tradičních dětských dopravních prostředků se děti svezly i za dopomoci rodičů i na jednou velmi netradičním :) Akce byla zakončena společným občerstvením s ochutnávkami slaných i sladkých dobrot.