Záchrana zvěře před senosečí

sbírka na pořízení dronu s termokamerou

Úvod

 • V naší republice padne každoročně několik desítek tisíc srnčat za oběť sekačkám zemědělců. Zákon na to pamatuje povinností zemědělců informovat myslivce o plánovaném sekání a povinností myslivců provést vyhánění zvěře na sečené ploše. I přes preventivní zákroky místních myslivců (zapachování ploch, vyhánění zvěře) a spolupráci zemědělsky hospodařících společností v okolí Dubného zahyne každý rok pod sekačkami mnoho zvířat. Svou záchranu totiž nejvíce komplikují samotná mláďata zvířat, jejichž přirozenou obranou je splynutí s terénem bez hnutí a jež jsou navíc téměř bez pachu, který by mohl zachytit lovecký pes. 
 • V loňském roce vyzkoušeli dubenští myslivci poprvé k vyhledávání srnčat před sečením drony s termovizí, které i s piloty poskytl spolek Stop sečení srnčat.
 • Ze srovnání dvou videí pořízených dronem při záchraně jednoho ze srnčat je jasně patrné, jak obtížné je nalézt srnče pouhým okem. I pro dron je bez použití termovize mnohdy zcela neviditelné. 

Video ze záchrany srnčete u Dubenského rybníka v červnu 2021:

Video ve viditelném spektru

Stejné video v infračerveném (tepelném) spektru

 

 

Jak záchrana probíhá?

 • Při tradičním způsobu ochrany zvěře pře senosečí je snahou zabránit zvěři vyklást svá mláďata na sečených plochách. Za tím účelem se zvěř z ploch vyhání, instalují se zradidla a používají se pachové ohradníky. Před samotným sečením se plocha ještě prochází, taková snaha již ovšem nebývá účinná. Srnčata jsou prakticky neviditelná a bez pachu, podle kterého by jej mohli najít vycvičení psi. Mláďata při přiblížení sekačky reagují znehybněním, což je účinná strategie proti predátorům, ale nikoliv proti sekačce.
 • Při použití dronu s termokamerou v brzkých ranních hodinách probíhá vyhledávání zvěře ze vzduchu pomocí tepelného záření vydávaného zalehlými mláďaty. Dobrovolník následně podle instrukcí pilota nebo uložených souřadnic z dronu vyzvedne zalehlé mládě a po dobu probíhající senoseče jej umístí do bezpečí. 

Ve vzrostlé trávě je srnče neviditelné. Teprve tepelné záření jeho přítomnost prozradí.

 

Proč sbírka?

 • Získat potřebné vybavení k zapůjčení spolu s proškolenou osobou je v době probíhajících senosečí velmi obtížné, neboť jejich vytížení je obrovské a kapacita není dostatečná. Nejlepčí možností je proto pořízení vlastního vybavení a proškolení vlastního pilota, který by mohl být v naší oblasti k dispozici. I v takovém případě je možné, že bude v případě větších ploch nutné přizvat ještě jdnoho pilota s vlastním vybavením.

Náklady na pořízení vybavení

 • Cena nejdostupnějšího dronu s termovizí Mavic 2 Enterprise Advanced činí v současné době 160 tis. Kč vč. DPH, k němu je nutné dokoupit alespoň čtyři kusy náhradních baterií v hodnotě 5 tis. Kč za kus.
 • Cílová částka pro pořízení jednoho dronu a 4 kusů náhradních baterií činí dle současné nabídky 179 550 Kč vč. DPH.
 • V případě vyšší vybrané částky poslouží prostředky jako základ k nákupu druhého dronu.

 

Reportáž ze záchranné akce MK Dubné v roce 2021 v jetelišti u Dubenského rybníka


Jak mohu přispět?

 • Zasláním libovolné částky na účet nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné 107-9953820287/0100 (do zprávy uveďte heslo "dron")
 • Váš dar do nadačního fondu je daňově uznatelný.
 • Žádost o vystavení darovací smlouvy zašlete prosím na e-mail reditel@zsdubne.cz .

 

 


Partneři akce

Právnické osoby, které podpořily sbírku:

 • Zemědělská společnost Dubné, a.s. - příspěvek ve výši 50 000 Kč
 • Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. - příspěvek ve výši 10 000 Kč
 • Myslivecký spolek Křenovice - Jaronice, z.s. - příspěvek ve 5000 Kč

Dárci - fyzické osoby, které poskytly finanční příspěvek ve výši 2000 Kč a více a kteří souhlasili se zveřejněním svého jména:

 • Václav Meškan, Dubné
 • Luděk Bartoš, Praha
 • Radek Moravec, Holašovice
 • Helena Tlapáková, České Budějovice
 • Jan Kouba, Dubné