Školní družina Dubné

Školní družina při ZŠ Dubné zajišťuje mimoškolní aktivity žáků prvního stupně, přednostně jsou do ní zařazováni žáci prvních až třetích tříd. Svou činností navazuje na činnost základní školy, organizované aktivity mají volnější odpočinkový charakter.

Provoz školní družiny

Školní družina je otevřena v době školní výuky denně od 11.00 do 16.30.

Vychovatelky školní družiny 

Oddělení Vychovatelka Telefon E-mail
I. Bc. Jana Koukalová 702 212 077

jana.koukalova@zsdubne.cz

II. Michaela Podholová 720 978 465

michaela.podholova@zsdubne.cz

III. Milena Nováčková 702 025 657

milena.novackova@zsdubne.cz

IV. Mgr. Kateřina Hrdinová 601 586 560

katerina.hrdinova@zsdubne.cz

V. Bc. Lenka Kovářová 722 055 404

lenka.kovarova@zsdubne.cz

Úplata za školní družinu

Ve školním roce 2021/2022 schválila rada obce měsíční poplatek za školní družinu ve výši 120 Kč.

Úplata za ŠD je v průběhu školního roku řešena prostřednictvím školní online pokladny.