Školní družina Dubné

Školní družina při ZŠ Dubné zajišťuje mimoškolní aktivity žáků prvního stupně, přednostně jsou do ní zařazováni žáci prvních až třetích tříd. Svou činností navazuje na činnost základní školy, organizované aktivity mají volnější odpočinkový charakter.

Provoz školní družiny

Školní družina je otevřena v době školní výuky denně od 11.00 do 16.30. V době od 6.30 do 7.05 je pro děti navštěvující školní družinu zajištěn v budově školy pedagogický dohled.

Vychovatelky školní družiny 

Oddělení Vychovatelka Telefon E-mail
I. Bc. Jana Koukalová 702 212 077

jana.koukalova@zsdubne.cz

II. Michaela Podholová 720 978 465

michaela.podholova@zsdubne.cz

III. Milena Nováčková 702 025 657

milena.novackova@zsdubne.cz

IV. Věra Latka 601 586 560

vera.latka@zsdubne.cz

V. Bc. Lenka Kovářová 722 055 404

lenka.kovarova@zsdubne.cz

Úplata za školní družinu

Ve školním roce 2019/2020 schválila rada obce měsíční poplatek za školní družinu ve výši 50,-Kč.

Úplata za ŠD bude v letošním školním roce řešena prostřednictvím školní online pokladny.