Návštěva ZOO Dvorec

Dne 22. listopadu nás navštívili pracovníci ZOO Dvorec u Borovan. Představili nám méně známé živočichy, které úspěšně chovají ve své ZOO.
Prvním  byla mara stepní, obývající polopouště jižní Ameriky.
Druhým živočichem byly dvě mangusty, které svým vzhledem připomínají lasičky. Obývají jižní Afriku.
Dětem se zajímavá prezentace líbila.