Setkání s hasiči 2016

V pátek 22. 4. navštívily děti mateřské školy hasičskou zbrojnici Sdružení dobrovolných hasičů Dubné, kde si mohly prohlédnout vybavení a techniku potřebnou při hasičském zásahu. V závěru si vyzkoušely skutečný "požární útok" na připravený cíl. Této atrakci neodolaly ani paní učitelky :)