Projekt Japonsko

Od pondělí 7.3. - 9.3. probíhal v naší dubenské škole projekt Japonsko. Účastnilo se ho dohromady 282 žáků naší školy.
Pan Drápela, pocházející z Brněnska a již 10 let provádějící turisty po celém Japonsku, se oženil se stále usmívající Japonkou Mari. Covid jim nedovolil vykonávat své zaměstnání, a proto se rozhodli navštívit některé české školy a podělit se s žáky o způsob žití v Zemi vycházejícího slunce. Žáci byli seznámeni nejen se zvláštními Kapsulovými hotely, japonskou historií, písmem a způsobem čtení, symboly, bojovými sporty, tradicemi, jídlem, ale zkusili si nabírat jídlo hůlkami, hádat význam japonských znaků a dokonce zahrát tradiční scénku vyhánění ďábla se slovy Oni Wa Soto (Z domu pryč ďáble) a Fuku Wa Uchi (Vábení štěstí). Žáci byli nadšení a někteří si dokonce vyrobili vlastní lapbook s poznámkami.