My v tom Jihočechy nenecháme

Informace k dotačnímu programu Jihočeského kraje

Naše škola se rozhodla zapojit do dotačního programu Jihočeského kraje – My v tom Jihočechy nenecháme. Jedná se o podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let. Podpora v celkové výši 4000 Kč se týká období 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023.

Podporovanou aktivitou v naší škole bude školní stravování, pro účastníky lyžařského výcvikového kurzu nabízíme možnost  využít tuto podporu na úhradu nákladů spojených s touto akcí. Již při podání žádosti je nutné určit, v jakém poměru chcete získanou podporu rozdělit. Později se již nedá nevyčerpaná podpora přesouvat.

Nárok na dotaci se prokazuje za všechny členy společné domácnosti. Podmínkou získání nároku na podporu je pobírání příspěvku na bydlení, pobírání příspěvku na dítě alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo čistý příjem nepřesahující 13 000 Kč na člena domácnosti. 

Žádosti škola přijímá pouze do termínu 30.11.2022.

Formulář žádosti včetně příloh, které žadatel předává prostřednictvím kanceláře školy: