O mateřské škole

 

Filosofii naší mateřské školy vystihuje název ŠVP, „Barevná školka.“ Pod tímto názvem se neskrývá pouze materiální vybavení, ale především nejrozmanitější formy a metody práce s dětmi. Mateřská škola se nachází na okraji obce, v klidném, zelení obklopeném prostředí, k budově mateřské školy patří také prostorná zahrada, která je vybavena dřevěným programem pro sportovní vyžití dětí, pískovišti a kopcem k zimnímu bobování. 

Vzhledem k umístění mateřské školy v areálu základní školy a školní družiny je uskutečňována vzájemná pravidelná spolupráce mezi mateřskou školou, školní družinou a základní školou.

Mateřská škola nemá vyhraněné zaměření, ale soustřeďuje se na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Třídy mateřské školy jsou vybaveny moderní interaktivní výukovou technikou - interaktivní tabulí, interaktivní podlahou a polohovatelným interaktivním displejem.

 

Nová grafická úprava fasády MŠ realizovaná v roce 2017

 

Plán akcí mateřské školy

Organizace školního roku 2022-2023

Měsíční plán akcí

 

Mateřská škola - kontakty

ředitelství: 725 964 474, e-mail: reditel@zsdubne.cz
I. třída – Krtečci 724 060 052
II. třída – Berušky: 702 173 067
III. třída – Sluníčka: 724 020 255, vedoucí MŠ
IV. třída – Včelky: 606 035 574
Školní jídelna: 606 035 552
Učitelka Třída MŠ Kontakt Poznámka
Bc. Daniela Šípová I. třída daniela.sipova@zsdubne.cz  

Bc. Michaela Fillová

I. třída

michaela.fillova@zsdubne.cz

 
Bc. Eva Čížková II. třída eva.cizkova@zsdubne.cz    
Bc. Žaneta Prollová II. třída zaneta.prollova@zsdubne.cz   
Bc. Petra Červíčková III. třída petra.cervickova@zsdubne.cz zastupující vedoucí MŠ
Bc. Šárka Hüttnerová III. třída sarka.huttnerova@zsdubne.cz  

Jana Reindlová

IV. třída jana.reindlova@zsdubne.cz   
Zdeňka Tomanová IV. třída -  
 

Třídy mateřské školy

Třídy MŠ

I. třída – Krtečci

Do třídy krtečků chodí nejmladší děti z Mateřské školy Dubné. Protože všechny děti jdou do školky poprvé, naším hlavním cílem je adaptace na nové prostředí a zvládnutí odloučení od rodičů. Děti se postupně s pomocí pedagogů učí základním hygienickým návykům a základům sebeobsluhy.

Naše motto zní: "Než k nám dveře otevřeš, určitě si vzpomeneš, že úsměv tvojí tváři sluší a pozdravení nevyruší."

Třída Krtečků - těší se Míša a Danča.

Kontakt: 724 060 052

 

II. třída – Berušky

Věk dětí ve třídě Berušek se pohybuje v rozmezí 3 - 4 roky. Podle věku dětí je sestavován třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou zohledněny věkové zvláštnosti a potřeby dětí.

Cíle práce jsou v této třídě zaměřeny především na prohlubování a upevňování již získaných dovedností a návyků, důraz je kladen na rozvoj jemné motoriky, praktických dovedností a komunikačních schopností.

Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí, jsou využívány formy záměrného i spontánního učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. Cílů výchovy je dosahováno hravou a zábavnou formou.

Třída Berušek - Evička a Žanda

Kontakt: 702 173 067

 

III. třída – Sluníčka

Třídu sluníček navštěvují děti ve věku 4 - 5 let, které již převážně navštěvovaly MŠ a znají se z předešlého roku. Cíle práce jsou zaměřeny především na všestranný rozvoj dětské osobnosti a na získávání potřebných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro uplatnění ve společnosti.

Prohlubují se hygienické návyky, sebeobsluha a společenské chování a jednání. Dostatečným pohybem podporujeme tělesný vývoj a hrubou a jemnou motoriku.

Třída Sluníček - Peťa a Šárka

Kontakt: 724 020 255

 

IV. třída - Včelky

Třídu Včelek navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. Tomuto věku je přizpůsobeno jak vybavení třídy, tak didaktický materiál i třídí vzdělávací plán. Ten je primárně zaměřen na získávání co největší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy a rozvíjení předškolních dovedností. Náročnost programu upravujeme dle individuálních potřeb a možností dětí. Vedeme děti k samostatnosti a to nejen v sebebsluze, ale i při hrách, pracovních i pohybových činnostech. Z důvodu ulehčení adaptace předškolních dětí spolupracujeme se základní školou.

Na Včelky se každé ráno těší paní učitelky Janča a Zdenička.

Kontakt: 606 035 574