Aktuální informace

Informace k zahájení školního roku v mateřské škole
Vážení rodiče nových školkových dětí i předškolních mazáků, zdravíme Vás na začátku nového školního roku a zasíláme Vám několik informací.
Zahájení školního roku je ve čtvrtek 1. 9. Rozdělení dětí do tříd se dozvíte ze seznamů, které jsou v tuto chvíli již vyvěšeny na dveřích školky a hlavním vchodu do ZŠ. Při rozdělování dětí jsme vycházeli striktně z data narození a kapacity tříd. Přesuny na žádost rodičů nebudou bohužel možné.
V době od 6.00 do 7.00 je v provozu sběrná třída v budově mateřské školy, pro nové děti doporučujeme přijít první den nejdříve v sedm hodin rovnou do své třídy.
Základní informace k předškolní docházce se dozvíte na webu školy na adrese https://www.zsdubne.cz/ms.html v sekci „Důležité informace“.
Více informací pak dostanete na rodičovských schůzkách v úterý 6. 9. od 17.00 ve třídě Berušek v budově základní školy, kam Vás srdečně zvu.
Pozor, měníme systém úhrady školkovného, informace se dozvíte na rodičovských schůzkách. Prosíme, neposílejte úplatu na účet školy a zrušte si trvalé příkazy. Nově budeme, stejně jako ve škole a družině, využívat systém školní online pokladny.
Pro usnadnění komunikace se školou můžete po registraci využívat našeho Poslíčka - https://poslicek.zsdubne.cz/
Přeji Vám klidný vstup do nového školního roku bez komplikací.
kolektiv MŠ Dubné
 
 

O mateřské škole

 

Filosofii naší mateřské školy vystihuje název ŠVP, „Barevná školka.“ Pod tímto názvem se neskrývá pouze materiální vybavení, ale především nejrozmanitější formy a metody práce s dětmi. Mateřská škola se nachází na okraji obce, v klidném, zelení obklopeném prostředí, k budově mateřské školy patří také prostorná zahrada, která je vybavena dřevěným programem pro sportovní vyžití dětí, pískovišti a kopcem k zimnímu bobování. 

Vzhledem k umístění mateřské školy v areálu základní školy a školní družiny je uskutečňována vzájemná pravidelná spolupráce mezi mateřskou školou, školní družinou a základní školou.

Mateřská škola nemá vyhraněné zaměření, ale soustřeďuje se na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Třídy mateřské školy jsou vybaveny moderní interaktivní výukovou technikou - interaktivní tabulí, interaktivní podlahou a polohovatelným interaktivním displejem.

 

Nová grafická úprava fasády MŠ realizovaná v roce 2017

 

Důležité informace pro rodiče

DESATERO PRO RODIČE 

Co děti potřebují v mateřské škole 

 • pyžamo
 • hrneček
 • kartáček, pastu, kelímek
 • přezůvky (nejlépe bačkory, ne pantofle)
 • náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, punčochy, trička, tepláky (přihlédnout k aktuálnímu počasí)
 • pokrývku hlavy
 • krabičku papírových kapesníků
 • gumovky
 • pláštěnku

Platby v mateřské škole

Stravné 

 • Platba stravy probíhá prostednictvím Školní online pokladny.
 • Odhlašování stravy je možné ještě ten den ráno do 5.00 prostřednictvím Poslíčka, aplikace iCanteen, SMS či e-mailem.
 • Odhlášená strava bude odečtena na konci měsíce.
 • Při nemoci dítěte si rodiče mohou první den stravu vyzvednout (přímo v mateřské škole), na další dny se strava musí odhlásit.
 • Kontakt na školní jídelnu: Ing. Petra Voborská – tel. 606 035 552, e-mail jidelna@zsdubne.cz

Úplata za předškolní vzdělávání 

 • Pro školní rok 2022/2023 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč za měsíc.
  Úplata se bude hradit prostřednictvím školní online pokladny - informace odstanete na třídních zchůzkách!
 • NEZASÍLAT ÚPLATU NA ÚČET, PROSÍME O ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.
 

Plán akcí mateřské školy

Organizace školního roku 2022-2023

Měsíční plán akcí

 

Mateřská škola - kontakty

ředitelství: 725 964 474, e-mail: reditel@zsdubne.cz
I. třída – Krtečci 724 060 052
II. třída – Berušky: 702 173 067
III. třída – Sluníčka: 724 020 255, vedoucí MŠ
IV. třída – Včelky: 606 035 574
Školní jídelna: 606 035 552
Učitelka Třída MŠ Kontakt Poznámka
Bc. Daniela Šípová I. třída daniela.sipova@zsdubne.cz  

Bc. Michaela Fillová

I. třída

michaela.fillova@zsdubne.cz

 
Bc. Eva Čížková II. třída eva.cizkova@zsdubne.cz    
Bc. Žaneta Prollová II. třída zaneta.prollova@zsdubne.cz   
Bc. Petra Červíčková III. třída petra.cervickova@zsdubne.cz zastupující vedoucí MŠ
Bc. Šárka Hüttnerová III. třída sarka.huttnerova@zsdubne.cz  

Jana Reindlová

IV. třída jana.reindlova@zsdubne.cz   
Zdeňka Tomanová IV. třída -  
 

Třídy mateřské školy

Třídy MŠ

I. třída – Krtečci

Do třídy krtečků chodí nejmladší děti z Mateřské školy Dubné. Protože všechny děti jdou do školky poprvé, naším hlavním cílem je adaptace na nové prostředí a zvládnutí odloučení od rodičů. Děti se postupně s pomocí pedagogů učí základním hygienickým návykům a základům sebeobsluhy.

Naše motto zní: "Než k nám dveře otevřeš, určitě si vzpomeneš, že úsměv tvojí tváři sluší a pozdravení nevyruší."

Třída Krtečků - těší se Míša a Danča.

Kontakt: 724 060 052

 

II. třída – Berušky

Věk dětí ve třídě Berušek se pohybuje v rozmezí 3 - 4 roky. Podle věku dětí je sestavován třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou zohledněny věkové zvláštnosti a potřeby dětí.

Cíle práce jsou v této třídě zaměřeny především na prohlubování a upevňování již získaných dovedností a návyků, důraz je kladen na rozvoj jemné motoriky, praktických dovedností a komunikačních schopností.

Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí, jsou využívány formy záměrného i spontánního učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. Cílů výchovy je dosahováno hravou a zábavnou formou.

Třída Berušek - Evička a Žanda

Kontakt: 702 173 067

 

III. třída – Sluníčka

Třídu sluníček navštěvují děti ve věku 4 - 5 let, které již převážně navštěvovaly MŠ a znají se z předešlého roku. Cíle práce jsou zaměřeny především na všestranný rozvoj dětské osobnosti a na získávání potřebných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro uplatnění ve společnosti.

Prohlubují se hygienické návyky, sebeobsluha a společenské chování a jednání. Dostatečným pohybem podporujeme tělesný vývoj a hrubou a jemnou motoriku.

Třída Sluníček - Peťa a Šárka

Kontakt: 724 020 255

 

IV. třída - Včelky

Třídu Včelek navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. Tomuto věku je přizpůsobeno jak vybavení třídy, tak didaktický materiál i třídí vzdělávací plán. Ten je primárně zaměřen na získávání co největší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy a rozvíjení předškolních dovedností. Náročnost programu upravujeme dle individuálních potřeb a možností dětí. Vedeme děti k samostatnosti a to nejen v sebebsluze, ale i při hrách, pracovních i pohybových činnostech. Z důvodu ulehčení adaptace předškolních dětí spolupracujeme se základní školou.

Na Včelky se každé ráno těší paní učitelky Janča a Zdenička.

Kontakt: 606 035 574