Myslivost pro nejmenší

Čtvrtý říjen 2016 patřil v MŠ myslivosti pro nejmenší. Naší mateřskou školu navštívil člen mysliveckého spolku, který se dětem hravou a příjemnou formou snažil přiblížit náplň své práce. Na ukázku přinesl trofej srnce a muflona, jezevčí kůži a několik zubů divokého prasete. Děti si samy mohly vyzkoušet vábničky - srnčí, divokého prasete, zaječí vřeštidlo, či myškovačku napodobující pískání myši.