Nákup pomůcek pro hendikepovaného žáka

Dne 26. 10. 2015 byl Vojtíkovi Páblů slavnostně předán speciální tablet DO3DY W10EDU, který umožňuje kompenzovat jeho zdravotní hendikep ve výuce. Nové zařízení umožňuje Vojtovi ovládat interaktivní tabuli na čelní stěně třídy prostřednictvím svého tabletu. V tabletu má navíc další výukové programy, které Vojtovi pomáhají ve výuce.

Tablet včetně dalšího nutného vybavení byl pořízen z prostředků nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné.