Odznak všestrannosti 

Po postupu z okresního kola v soutěži Odznak všestrannosti  se naši žáci Marek Dolejší a Šimon Havner zúčastnili i krajského kola v Táboře. Po šesti disciplínách Marek skončil ve svém ročníku na krásném 3. místě a Šimon na 21. místě.  Děkujeme za úspěšné reprezentování naší školy.