Okresní kolo ve vybíjené

Sportovní akcí v měsíci dubnu bylo okresní kolo ve vybíjené pro žáky pátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

 A - otevřená (družstvo tvoří chlapci a můžou je doplnit i dívky)

 B - dívčí (pouze dívky)

Naše škola vyslala do tohoto kola družstvo v kategorii A. Vzhledem k počtu přihlášených účastníků byly týmy této kategorie nalosovány do dvou skupin, kde se hrál systém každý s každým.

Naše družstvo tvořili:

Mádl M., Makrlíková D. a Makrlíková K., Mládková V., Šíma J., Bohoněk F., Chromý M., Hálová K., Návara L., Plza M., Strádová S., Valentová T.

Po dramatických bojích, jsme nakonec obsadili ve skupině 4. místo a celkově jsme skončili 7.

V našem družstvě převládaly dívky a vůbec si nevedly špatně, i když výsledek tomu neodpovídá. Za bojový duch a reprezentaci školy si zaslouží velký dík.