Materiály pro domácí přípravu dětí MŠ 

Materiály pro samostatnou přípravu předškoláků v době uzavření MŠ ve dnech 16. a 17. 2022: