Ornitologická přednáška pro žáky 4. ročníku 

Na 24. února byla pro žáky 4. ročníku přesunuta ornitologická přednáška s Kubou Vlčkem spojená s praktickou ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Během dne se podařilo odchytit, změřit a okroužkovat celkem 44 ptáků různých druhů (sýkory koňadra, modřinka, uhelníček, babka, lužní, dále červenka obecná, brhlík lesní, pěnkava obecná, šoupálek krátkoprstý a králíček obecný). Žáci kroužku myslivosti, ochrany přírody a ornitologie Dubenští divočáci pak měli tuto přednášku obohacenou ještě o výpravu do okolního lesa spojenou s poslechem ptačích navrátilců.