Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 15. 6. proběhlo v mateřské škole tradiční pasování předškoláků na školáky.