Pasování na školáky 2020

V srpnu proběhlo pasování našich předškoláků na školáky, při kterém prostřednictvím Divadélka KOS naše děti překročily pomyslnou čáru bezstarostného dětství a vykročily vstříc novým zážitkům do školy základní. Všem přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem.

Velké poděkování patří Mgr. Romaně Tomáškové a Bc. Petře Červíčkové, učitelkám ze třídy Včelek, které tuto krásnou akci pro všechny předškolní děti zorganizovaly a připravily.