Jihočeský pětiboj všestrannosti

V Českých Budějovicích proběhl dne 13. 12. jihočeský pětiboj všestrannosti. Celkem se tohoto pětiboje zúčastnilo 26 škol.  Naši školu reprezentovali tito žáci: Doležalová H.,  Hálová K., Návarová B., Joklová Z., Bohoněk F., Vokůrka J., Havner M., Nový O. Soutěžilo se v disciplínách:  trojskok,  leh-sedy, hod  medicinbalem, driblink, přeskok přes švihadlo. Jako družstvo žáci celkově obsadili 21. místo. V soutěži jednotlivců se O. Nový umístil na 1. místě a stal se tak ve své kategorii vítězem tohoto pětiboje. Děkujeme všem žákům za reprezentování naší školy.