Výlet na farmu do Křenovic

Dne 8. 6. 2016 navštívila třída Krtečků a Berušek farmu rodiny Placandových v Křenovicích. Placandů připravili bohatý program, a tak si naše děti mohly například pohladit kravičky, pochovat selátka a nakrmit ovečky. Poté bylo pro děti připraveno štědré občerstvení spojené s opékáním buřtíků. Následovala projížďka na ponících, kteří za dětmi přišli z nedalekých Samot.

Veliké poděkování patří především manželům Placandovým za obětavou přípravu krásného programu pro naše děti!