Výlet na farmu

V úterý 13. 6. 2017 byly děti ze Sluníček a Včeliček na výletě na rodinné farmě u Placandů v Křenovicích. Čekala tu na ně nejen prohlídka statku, domácí zvířátka, zemědělské stroje, ale také veliké občerstvení a v neposlední řadě i honba za pokladem, která byla zpestřena zajímavými úkoly. Na konci cesty na děti čekala obrovská truhlice plná sladkých dobrot. Děti i paní učitelky si dopoledne na farmě moc užily a dověděly se i něco nového. Moc děkujeme RODINNÉ FARMĚ PLACANDŮ za krásně strávené dopoledne. Více o farmě: www.farmaplacandu.cz