Výuka plavání žáků ZŠ Dubné ve školním roce 2015/2016

Děti naší základní a mateřské školy se s výukou plavání setkávají hned třikrát. Poprvé je plavání organizováno jako dobrovolné pro předškoláky v mateřské škole, a dále je realizováno ve druhém a třetím ročníku základní školy jako součást výuky tělesné výchovy v rozsahu 40 hodin v každém ročníku.

Náklady spojené s výukou plavání, které v letošním školním roce přesahují částku sedmdesát tisíc korun, jsou hrazeny z prostředků Nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné. Takto ušetřené finance v rozpočtu školy mohou být dále použity například na pořízení nových výukových pomůcek.