Pohádkový les MŠ 2016

V sobotu 18. 6. 2016 uspořádala mateřská škola druhý ročník akce Pohádkový les. Nejen děti z naší školky, ale i jejich sourozenci a kamarádi se v dubenském lese setkali s Krakonošem, Ferdou Mravencem, čarodějnicí, princeznou Koloběžkou, pirátem, rytířem Brtníkem a dalšími pohádkovými bytostmi, a při tom plnili nejrůznější úkoly. Na závěr, za úspěšné splnění všech úkolů, dostali od Brtníka dárek a na hřišti u Hajského rybníka si všichni zúčastnění opekli špekáčky. Celou akci doprovázelo nádherné počasí jak na objednávku a i díky tomu jsme letos zaznamenali fantastickou účast přes 200 lidí!

Děkujeme všem účastníkům za krásný zážitek, který si děti, rodiče i protagonisté odnesli. Děkujeme také hasičům SDH Dubné, kteří prokázali schopnost oheň nejen hasit, ale také zakládat :)