Přístavba Mateřské školy Dubné

č. EDS 133D311000033

Celkové výdaje: 3,6 mil. Kč

Z toho dotace z MŠMT: 2,9 mil. Kč

V rámci akce byla v roce 2015 vybudována nová třída mateřské školy a jídelna s výdejnou jídla pro třídy mateřské školy umístěné v budově ZŠ. Vybudováním nových prostor vzrostla kapacita mateřské školy o 28 dětí.