Projekt Mexický týden

V průběhu týdne od 3. do 7. 12. 2018 se žáci formou celoškolního výukového projektu seznamovali s reáliemi Mexika. Jednotlivé třídy druhého stupně měly pro své mladší spolužáky připravený program na konkrétní téma - kultura, historie, geografie, příroda, gastronomie. Samotný program o Mexiku byl připravený také pro děti z mateřské školy.

Kromě výuky vařila školní jídelna celý týden chutná mexická jídla.