Mravenci - výukový projekt II.B 

Žáci II.B třídy pracovali celý školní rok na projektu Mravenci. V prvouce si shromažďovali informace o tomto užitečném druhu hmyzu, při výtvarné výchově malovali mraveniště s mravenci, při hudební výchově secvičili krátké představení na píseň Mravenci. V pracovních činnostech vyrobili hmyzí hotel, který umístili na školní zahradě. Vyvrcholením celého projektu byla prezentace před ostatními  spolužáky. Zatím jsme celý projekt předvedli žákům prvních tříd a dětem ze školek při akci Škola  nanečisto.