Projekt Vnímání

Dne 15.9.2016 vyrazila IV.B do Galerie současného umění a architektury v Českých Budějovicích, kde se žáci seznámili s autorem díla "Vnímání", panem Šépkou.

Projekt "Vnímání" je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití. Děti dostaly pracovní listy, do kterých zaznamenávaly své poznatky, navrhovaly maskarony a kašnu. Ze zvědavosti jsme provázkem měřili obvod kašny. Dozvěděli jsme se i historii barokní Samsonovy kašny. Dále jsme dětem vyprávěli příběh o Atlásovi a Samsonovi. Během příběhu si děti vytvářely své "vnímání", projektovaly svou kašnu a cestu k ní.

Na druhý den děti dostaly úkol, zjistit, kde leží pohoří Atlas. Tipovaly obvod kašny, ten jsme v pátek při matematice vypočítali. Také jsme vnímání využili i v hodině českého jazyka, kdy téma slohové práce bylo "Vyprávění". Pohoří Atlas jsme si ukázali a bavili se o pocitech, které děti měly, když ke kašně přišly po prvé a po druhé.