Celoroční projekt školní družiny 2017-18

PROJEKT Putování s myškou eliškou 

V I. a II. oddělení školní družiny pracují vychovatelky s dětmi na celoročním projektu „Putování s myškou Eliškou“. Projekt je zaměřený na přírodu a přírodní prostředí, které okolí ŠD obklopuje, využití přírodního materiálu a poznání našich lidový tradic. Cílem je seznámit žáky s okolním prostředím školy, s přírodními materiály a jejich využitím. Pomáhat formovat postoj k životu, vytváření společensky žádoucích hodnot, spolupráce ve skupině a seznámení se s našimi lidovými tradicemi a zvyky. Dosud zrealizované části tohoto projektu jsou:

- Putujeme s myškou Eliškou za ježkem, který šel spát

Děti vyráběly ježky z papíru s využitím různých technik. Vyzkoušely si i práci s keramickou hlínou, ze které vyráběly a glazovaly keramické ježky. 

- Putujeme s myškou Eliškou za skřítky lesní říše

S využitím dostupných přírodních materiálů vyráběly děti lesní skřítky a jejich skrýše.

- Putujeme s myškou Eliškou za poznáním lidových tradic

Jak vyplývá z názvu, v této části projektu se děti ve ŠD věnují lidovým tradicím. Tuto etapu zahájily sv. Martinem na bílém koni a pečením svatomartinských rohlíčků. Děti také zahájily výrobu vánočních ozdob.

 

FOTOGRAFIE Z REALIZACE CELOROČNÍHO PROJEKTU

Putujeme s myškou Eliškou za ježkem, který šel spát

Putujeme s myškou Eliškou za skřítky lesní říše

Putujeme s myškou Eliškou za poznáním lidových tradic

 

PROJEKT Jiný kraj, jiný mrav

Vychovatelky III. a IV oddělení školní družiny pracují s dětmi na celoročním projektu „Jiný kraj, jiný mrav“. Cílem projektu je seznámit žáky s jiným etnikem, inspirovat volný čas žáků přírodou a vést žáky k pochopení spojitosti etnik s přírodou. Při kreativním tvoření využívat netradiční a přírodní materiály, vnímat potřeby druhého, spolupracovat ve skupině, rozšiřovat slovní zásobu a osvojit si elementární poznatky o neznámém prostředí. První etapa projektu se nazývá Indiánské léto – Severní Amerika. Děti tvořily indiánské čelenky, lapače snů, šperky atp.

 

FOTOGRAFIE Z REALIZACE CELOROČNÍHO PROJEKTU

Indiánské léto – Severní Amerika