Projekty

Informace o projektech realizovaných od roku 2013

 

Domů 

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Základní škola a Mateřská škola Dubné se zapojila do dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.

Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi od 3 do 19 let a je zaměřen na školní a mimoškolní aktivity dětí.

Podpora se týká prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.

  • náhrada úplaty za školní stravování
  • náhrada úplaty za lyžařský kurz v 7. ročníku.

Škola eviduje 15 žadatelů, celková výše dotace je v maximální výši 60.000,- Kč

ZŠ a MŠ Dubné - Šablony III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017581

Celkové výdaje:  1,1 mil. Kč

Z toho dotace z : 1,1 mil. Kč

Ukončení realizace: 08/2022

Pořízení vybavení pro výuku přírodních, technických a IT předmětů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013408

Celkové výdaje:  2,7 mil. Kč

Z toho dotace z : 2,6 mil. Kč

Ukončení realizace: 10/2020

  

Podpora aktivit ZŠ a MŠ Dubné

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009864

Celkové výdaje:  1,99 mil. Kč

Z toho dotace z : 1,99 mil. Kč

Ukončení realizace: 08/2020

 

ZŠ a MŠ Dubné - rozšíření areálu

Celkové výdaje:  54 mil. Kč

Z toho dotace z : 39 mil. Kč

Ukončení realizace: 08/2018

 

Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Dubné

Celkové výdaje:  2,9 mil. Kč

Z toho dotace z : 2,2 mil. Kč

Ukončení realizace: 10/2017

 

Přístavba Mateřské školy Dubné

EDS 133D311000033

Celkové výdaje: 3,6 mil. Kč

Z toho dotace z MŠMT: 2,9 mil. Kč

Ukončení realizace: 09/2015

 

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

CZ1.07/1.3.00/51.0020

Škola je partnerem s finančním příspěvkem ve výši 690 800 Kč.

Ukončení realizace: 07/2015

 

Vybavení Základní školy Dubné

CZ.1.14/2.4.00/34.03226

Celkové výdaje: 1,3 mil. Kč

Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,1 mil. Kč

Ukončení realizace: 05/2015

 

Rekonstrukce školní družiny

  Vybudování sportovního areálu ZŠ Dubné