Návštěva prvňáčků v mateřské škole

Ve dnech 4. a 5.10.2017 navštívili žáci obou prvních tříd své kamarády předškoláky v mateřské škole. Našim předškolákům přinesli ukázat své školní tašky a pomůcky. V rámci vzdělávacího tématu Pestré barvy podzimu se prvňáčci společně s našimi předškoláky zúčastnili projektu, jehož náplní bylo tvoření z přírodnin a výsledným dílem, společnou prací vytvořená, mandala z těchto přírodnin, která je nyní součástí výzdoby šatny třídy Včelek.