Novinka v ŠJ Dubné - salátový bar

Nabídka ovoce a zeleniny pro naše žáky je od září 2018 rozšířena o ovocné a zeleninové saláty, které jsou žákům k dispozici denně ve formě salátového baru. Od začátku má tato novinka veliký úspěch.

Prostředky na pořízení salátového baru byly škole věnovány rodinou pana Marka Kotka.