Ze školní družiny

Výroba veselých obličejů s vlásky z vlny a zábava na sněhu ve 4. oddělení ŠD