Škola nanečisto

Ve středu 22. 3. se byli naši předškoláci podívat v základní škole, a to konkrétně ve třídách 2. A. a 2. B. Na návštěvu se Včelky těšily již přes týden, proto od rána chodily s úsměvem na rtech a dobrou náladou. Drobná nervozita však byla také znát. Ta je opustila v momentě, kdy se posadily do lavic mezi školáky a pozorovaly přátelskou a milou atmosféru ve třídě. Děti se nejprve podívaly, jak probíhá vyučovací hodina, a poté se s chutí zapojily do aktivit, které jim připravily paní učitelky. Zjistily, co vše do školy potřebují, k čemu slouží zvonění a seznámily se nejen s žáky, ale také s neznámými prostory velké školy. A nyní jsou naši předškoláci připraveni stát se velkými školáky.