Škola nanečisto

Škola nanečisto 2019

V úterý 26. března navštívili naši předškoláci své kamarády v první třídě. Předškoláci si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí, jak probíhá výuka a na co se mohou od září těšit. Děti se seznámily s interaktivními učebnicemi, ve spolupráci se školáky si procvičily své matematické dovednosti a pomocí grafomotorického listu nahlédly do začátků psaní. Předškoláci se na návštěvu školy moc těšili a dopoledne si se školáky velmi užili.