Deváťáci - spaní ve škole

Deváťáci na závěr své poutě základní školou strávili ve škole noc.