NOVÝ START PRO NAŠE KAMARÁDY

Vyjádření k námitkám proti podpoře rodiny v nouzi

Dubenský běh pro dobrou věc, Sbírka pro Anežku, úhrada obědů žákům v tíživé finanční situaci… tady všude v minulosti pomáhal a pomáhá Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné znevýhodněným dětem žít lepší život. Nyní opět voláme veřejnost o pomoc.

Naši kamarádi se dlouhodobě nacházejí ve velmi nelehké životní situaci. Těžká nemoc jednoho z rodičů, opakovaná záplava domu a neplnící pojišťovna uvrhly rodinu žáků naší školy do kritické situace. Dnes čtyřčlenná rodina žije v prodaném domě, který je po opakované zátopě navíc prakticky neobyvatelný, kriticky zasažený vlhkostí a plísní, rodina žije v jediné místnosti bez funkčního ústředního vytápění. Jejich dlouhodobé životní podmínky jsou hluboko pod úrovní důstojného života. Děti žijící v takových podmínkách jsou i přes péči rodičů denně vystavovány velikým zdravotním rizikům a sociálnímu vyčlenění.

Po důkladném prověření všech dostupných informací jsme se rozhodli k urychlené akci, jejímž cílem je naše kamarády dostat do doby dořešení rizikové situace do náhradního bytu.


Jak můžete pomoci?

1) Libovolným finančním darem na účet nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné:

  • Č.ú. 107-9953820287/0100
  • Variabilní symbol: 03
  • Poznámka pro příjemce: Start
  • Na vyžádání rádi poskytneme darovací smlouvu, kterou lze uplatnit pro odečet z daní.

 

Vybrané finanční prostředky budou využity na příspěvek rodině na:

  • náklady spojené s pronájmem a provozem náhradního bytu, který rodině zajišťuje Nadační fond, po dobu trvání obzvláště tíživé situace,
  • pořízení nutného vybavení bytu,
  • základní rekonstrukci bytu.

Vybrané prostředky budou uloženy na účtu nadačního fondu a budou uvolňovány postupně přímo na úhradu účelových nákladů.

 


Do nového bytu sháníme lednici s mrazákem!


Veškeré prověřené a informace, které lze s ohledem na ochranu osobních údajů poskytnout, podáme rádi v kanceláři ředitele školy!