ZŠ a MŠ Dubné ve psolupráci s MAS Blanský les - Netolicko pořádá

Věk účastníků: 2 - 15 let.

Termín a místo: v prostorách školy od 7. do 13. 7. 2020, denně od 7.00 do 16.30. 

Cena: Účastníci budou platit pouze stravné (500 Kč/dítě/týden)účastnický poplatek je hrazen dotací 

Režim dne: 

7.00 – 8.00

8.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30

převzetí účastníků, seznámení s programem dne 

dopolední program 

oběd v jídelně ZŠ, polední klid 

odpolední program 

svačina 

předávání dětí rodičům 

 

Podmínky: 

1) Závaznou přihlášku na příměstský tábor je nutné odevzdat do 30. 4. 2020 elektronicky na e-mail: kancelar@zsdubne.cz; 

Společně s přihláškou je nutné zaslat další povinné přílohy: 

(V případě, že jste se účastnili tábora v loňském roce a nedošlo k žádné změně v postavení rodičů na trhu práce, je podmínkou pouze přihláška, platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, zaplacení stravného a potvrzení o bezinfekčnosti.) 

2) „monitorovací list podpořené osoby – postačí vyplnění od jednoho z rodičů. Pokud si nebudete jisti některými odpověďmi, prosím, danou otázku vynechte. 

3) „potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – potvrzení zajistí oba rodiče (pokud dítě žije pouze s jedním rodičem, tak vyplní pouze jeden rodič). Vyplňují pouze osoby nepodnikající. 

4) „potvrzení o evidenci OSVČ u ČSSZ – potvrzení zajistí rodiče, kteří podnikají. 

5) „posudek o zdravotní způsobilosti –lze využít i posudek, který byl již vystaven pro jiný dětský tábor, akci školy apod., nesmí však být starší 2 let. 

6) „přihlášku ke stravování“. 

Stravné 500 Kč musí být zaplaceno do 30.4.2020, a to na účet školy č. 51-8907980277/0100, variabilní symbol 072020, poznámka pro příjemce = „jméno dítěte“; 

7) „potvrzení o bezinfekčnosti – podepisuje rodič a odevzdává při nástupu na tábor spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny. 

Nesplněním některých z výše uvedených podmínekbohužel nemůže být dítě na dětský tábor přijato. 


Povinné přílohy

  1. závazná přihláška
  2. monitorovací list podpořené osoby
  3. potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  4. potvrzení o evidenci OSVČ u ČSSZ
  5. posudek o zdravotní způsobilosti
  6. přihláška ke stravování
  7. potvrzení o bezinfekčnosti